Proces dodawania nowych miejsc do OMP

omp_diagram

A. PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie nowego miejsca odbywa się przez formularz.

Przyjęte zgłoszenie trafia do Poczekalni

Redaktor Naczelny (RN) przydziela opracowanie miejsca do publikacji Redaktorowi Merytorycznemu (RM)

B. OPRACOWANIE MERYTORYCZNE

Zadaniem RM jest opracowanie materiałów i informacji na temat zgłoszonego miejsca – w formie gotowej do publikacji („kopiuj – wklej”).

 1. RN przekazuje RM zgłoszenie z podstawowymi informacjami od 'poszukiwacza ogrodów' na podstawie których RM opracowuje opisy szczegółowe.
 2. Opisy publikowane na stronie muszą być przygotowane samodzielnie, treści z internetu nie mogą wykraczać poza dozwolony użytek, zgodnie z zasadami prawa do cytatu [Wiki].
 3. RM przygotowuje zestaw treści i zdjęć zgodnie ze SCHEMATEM [google docs]
 4. Podstawowym materiałem wizualnym jest screen z Google Maps. Dodatkowo RM wskazuje przynajmniej 5 zdjęć ze swojej mediateki lub z internetu z podaniem źródeł, autorów i w ramach możliwości kontaktów do autorów. Zdjęcia czytelnie oznaczone jako należące do domeny publicznej mogą być przekazane wprost (ale i tak podajemy autora jeśli jest oznaczony).
 5. Wartościowe teksty opisujące miejsce (do publikacji w zakładce „Więcej informacji”) RM traktuje tak jak zdjęcia – pod względem poszanowania praw autorskich.
 6. RM przekazuje kompletny zestaw do RN.

RN sprawdza materiały przygotowane przez RM i po akceptacji przekazuje do Redaktora WordPress (RW).

C. PUBLIKACJA WEWNĘTRZNA

RW otrzymuje komplet gotowych materiałów do publikacji od RN. Jego zadaniem jest:

 1. wprowadzenie wszystkich danych ze schematu przygotowanego przez RM
 2. wykadrowanie zdjęć lub w przypadku oczekiwania na zgodę na publikację – przygotowanie sampli ze screenu z Google Maps.
 3. publikacja strony z opcją „Dostepność = Prywatne” i przekazanie do RN do akceptacji.

Podstawowe zasady dodawania miejsc to:

 • Stworzyć nową stronę wg szablonu, wkleić teksty, nie psuć schematu shortcode, nie wstawiać formatowania z pliku szablonu (np. kopiuj wklej przez notatnik)
 • Dodać przez Media WordPress zdjęcie w nagłówku – w proporcji 10:3, max. 2000 x 600 piks; rozmiar 150-200 kB
 • Stworzyć galerię NGG z nazwą identyczną jak strona i dodać zdjęcia do galerii – dłuższy bok max 1000 piks, rozmiar do 150 kB
 • Szczegółowe informacje i instruktarz: Dokumentacja Redaktorska

RN sprawdza stronę przygotowaną przez RW i po akceptacji publikuje.

RN po uzyskaniu zgód / licencji na wykorzystanie zdjęć z internetu lub otrzymaniu zdjęć z innych źródeł przekazuje je RW do uzupełnienia / zastąpienia sampli.

D. UZYSKANIE ZGÓD / LICENCJI

RN po otrzymaniu od RM źródeł o zdjęciach oraz tekstach, do publikacji których należy uzyskać zgodę / licencję na wykorzystanie podejmuje próby kontaktu z autorami, prosi także o udostępnienie zdjęć w odpowiedniej jakości.

Równolegle RN wysyła informację do właściciela / gospodarza miejsca o umieszczeniu go na mapie, z prośbą o uzupełnienie / korektę publikowanych informacji oraz przesłanie własnych zdjęć i tekstów.

Po otrzymaniu zgody przekazuje otrzymane materiały do RW, który uzupełnia stronę miejsca.

E. PUBLIKACJA ONLINE

RN publikuje miejsce online po akceptacji strony przygotowanej przez RW.

Miejsce jest przenoszone przez RN z poczekalni na wewnętrzną listę miejsc wraz z opisem pozostałych braków / koniecznych do uzyskania zgód itd.


Proces przyjęty i wdrożony od 30. marca 2016 r.