title

Ośrodek Badań Dendrologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Pawłowicach

 

Ogród specjalistyczny o powierzchni 72,52 ha

Ocena odwiedzających:

Dodaj swoją recenzję u dołu strony!

Nikt jeszcze nie ocenił

Adres: Wrocław;

Województwo: Województwo dolnośląskie

Współrzędne GPS: 51.171745N, W

Telefony: 781 80 80 87

DLACZEGO WARTO ODWIEDZIĆ?

Malowniczy park w stylu angielskim, otaczający neorenesansowy pałac – dawną siedzibę rodu Kornów, zrewaloryzowany dzięki realizacji projektu pt.: „Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa” ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu stworzono ścieżki edukacyjne, zrewaloryzowano elementy architektury ogrodowej – mostek i glorietę, wprowadzono oświetlenie. Opracowano program edukacyjny nagrany na 30 audioprzewodników z lekcjami przyrodniczymi w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Godziny otwarcia:

Ogród otwarty przez cały tydzień

Ceny biletów:

Wstęp bezpłatny

W sieci:

www

WYBRANE ZDJĘCIA

pawlowice 1

pawlowice 2

pawlowice 3

pawlowice 5

Plany

pawlowice plan

Zdjęcia

Filmy

Rośliny

Na  terenie Arboretum utworzono następujące kolekcje roślin
Kolekcja pnączy
Pnącza są  szczególnym rodzajem krzewów, posiadają one silnie wydłużone pędy, czepiające się podpór w różny sposób (pnącza wijące się wokół podpór, czepiające się za pomocą wąsów, ogonków liściowych, czy korzeni przybyszowych). W  kolekcji pnączy znajdują się: bluszcz pospolity (Hedera helix), hortensja pnąca (Hydrangea petiolaris), milin amerykański (Campsis radicans ‘Flava’), powojnik alpejski (Clematis alpina), odmiany powojników (Clematis ‘Ernest Markhan’, ‘Jackmanii’, ‘Nelly Moser’), wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum).
Rosarium
Rosarium to wyodrębniona część Arboretum, przeznaczona na kolekcję róż. We florze Polski występuje 10 gatunków róż. Róże od wieków fascynowały swoją urodą i były uprawiane w ogrodach.
Obecnie istnieje ponad 10 000 odmian ozdobnych róż i wciąż tworzone są nowe.
W  kolekcji róż znajdują się: róża dzika (Rosa canina), róża francuska (Rosa gallica), róża ‘Robusta’ (Rosa ‘Robusta’) róża polna (Rosa agrestis), róża pomarszczona (Rosa rugosa), róża rdzawa (Rosa rubiginosa), róża żółta (Rosa foetida), róża (Rosa ‘The Fairy’), róża ‘Maigold’ (Rosa ‘Maigold’), róża ‘Sympathia’ – pnąca (Rosa ‘Sympathia’).
Kolekcja wierzb
W  naturze występuje aż  400 gatunków wierzb, z  czego 25 rośnie naturalnie na  terenie Polski.
Wśród wierzb można znaleźć okazałe drzewa, ale również krzewy i niewielkie krzewinki nie przekraczające kilkunastu centymetrów wysokości.
W kolekcji wierzb znajdują się: wierzba biała (Salix alba), wierzba iwa (Salix caprea), wierzba krucha
(Salix fragilis ), wierzba lapońska (Salix lapponum), wierzba migdałowa (Salix triandra), wierzba purpurowa (Salix purpurea), wierzba purpurowa (Salix purpurea ‘Nana’), wierzba uszata (Salix aurita), wierzba wiciowa (Salix viminalis), wierzba żyłkowana (Salix reticulata).
Kolekcja rodzimych iglastych roślin drzewiastych
Szczególną cechą roślin iglastych są silnie zredukowane liście w formie igieł (szpilek).
W kolekcji roślin iglastych w Arboretum znajdują się następujące gatunki: cis pospolity (Taxus baccata), jodła pospolita (Abies alba), modrzew europejski (Larix decidua), sosna górska (Pinus mugo),sosna limba (Pinus cembra), sosna pospolita (Pinus sylvestris), świerk pospolity (Picea abies).

Historia

Idea powołania Arboretum zrodziła się w  2001 roku. Powołanie placówki było odpowiedzią
na potrzeby naukowo-dydaktyczne Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Prace rozpoczęto po przeprowadzeniu szeregu rozmów, konsultacji i uzgodnień z różnymi instytucjami naukowymi i administracyjnymi.
Termin wykonania pierwszych prac w terenie zbiegł się z uroczystością 50-lecia istnienia Uczelni.
Uporządkowano i wykonano rekultywację zdegradowanej działki o powierzchni niecałych 3 hektarów w  Ramiszowie (k. Pawłowic). Powstał Park Jubileuszowy, gdzie nasadzenia dębów, brzóz, buków, modrzewi stworzyły kompleks kilku alei. Najważniejszą z  nich stanowi „Aleja Rektorska” gdzie swoje dęby posadziły osoby ważne i zasłużone dla Uniwersytetu Przyrodniczego. Docelowo Park Jubileuszowy będzie zajmować powierzchnię około 9,71 ha. Kolejnym krokiem było przekazanie 21 marca 2002 roku przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w użytkowanie Arboretum gruntów leśnych na terenie Leśnictwa Szczodre (Nadleśnictwo Oleśnica Śląska). Wspaniale zachowane naturalne lasy łęgowe przechodzące w grądy niskie oraz wysokie powodują unikatowość tego założenia na tle innych arboretów. Arboretum zajmuje powierzchnię 72,52 ha. W jego skład wchodzą:
»Zabytkowy park przypałacowy we Wrocławiu-Pawłowicach – 7,38 ha;
»Park Jubileuszowy w Ramiszowie i przyległe do niego grunty Uczelni – 9,71 ha;
»Grunty leśne – przekazane przez Lasy Państwowe – 55,43 ha.
Na terenie Arboretum prowadzone są badania naukowe z zakresu botaniki, gleboznawstwa i hydrologii. Odbywają się tu także zajęcia dydaktyczne dla studentów architektury krajobrazu, kształtowania terenów zieleni i  ochrony środowiska. Studenci prowadzą badania terenowe i  realizują tematy prac dyplomowych.

Ciekawostki

Na terenie Arboretum prowadzi się bezpłatne lekcje przyrodnicze dla grup zorganizowanych, po uprzednim ustaleniu terminu.
Lekcje dostosowane są dla różnych grup wiekowych.
Możliwe jest również przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem audio przewodników dla grup liczących do 30 uczestników.

Źródła zdjęć i informacji, ciekawe linki:

Arboretum

Wydarzenia

Wieczory Pawłowickie

Ogród zgłosiła:

Aleksandra Wodzicka

Źródła zdjęć - pod każdym zdjęciem w powiększeniu. Źródła i autorzy opisów oraz dodatkowe licencje dla treści - przejdź do zakładki "Więcej Informacji" (powyżej).

ZNASZ MIEJSCE, KTÓREGO NIE MAMY?

ZGŁOŚ JE DO NAS

PODOBA CI SIĘ TEN PROJEKT?

POMÓŻ MAPIE FINANSOWO

CHCESZ GO WSPÓŁTWORZYĆ?

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

NAPISZ RECENZJĘ: