title

Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Arboretum należące do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ocena odwiedzających:

Dodaj swoją recenzję u dołu strony!

Nikt jeszcze nie ocenił

Adres: Poznań;

Województwo: wielkopolskie

Współrzędne GPS: 52.428150N, W

Telefony: 61 8466239; 61 8466240

DLACZEGO WARTO ODWIEDZIĆ?

Ogród Dendrologiczny jest wyodrębnioną jednostką o charakterze dydaktycznym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Głównym założeniem Ogrodu jest kolekcjonowanie drzew i krzewów dla celów dydaktycznych i naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dendroflory polskiej. Dobór uprawianych tu roślin w głównej mierze wynika z potrzeb związanych z kształceniem słuchaczy w zakresie drzewoznawstwa na przyrodniczych kierunkach studiów Uniwersytetu Przyrodniczego.  Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczy nie tylko programowych zajęć dydaktycznych ze studentami, ale również szeroko pojętej edukacji i popularyzacji wiedzy botanicznej.

Godziny otwarcia:

W sezonie zimowym od 1 października do 30 kwietnia: w dni robocze od 9.00 do 15.00
W sezonie letnim od 1 maja do 30 września: codziennie od 10.00 do 18.00

Ceny biletów:

Wstęp bezpłatny

W sieci:

www

WYBRANE ZDJĘCIA

dendro poznan 1

dendro poznan 2

dendro poznan 3

dendro poznan 4

Plany

dendro poznan plan

Zdjęcia

Filmy

Nie dodano

Rośliny

Specyfiką Ogrodu są kolekcje drzew i krzewów występujące na terenie naszego kraju w stanie naturalnym. Rosną tu wszystkie pospolite drzewa leśne, ale także gatunki występujące naturalnie na stanowiskach położonych z dala od środkowej Wielkopolski, jak np. sosna limba czy jodła pospolita.
Wśród rodzimych roślin drzewiastych zgromadzonych w Ogrodzie ważną  grupę stanowią gatunki rodzajów określanych mianem „trudnych” pod względem taksonomicznym, m.in. w kolekcji Ogrodu  znajdują się wszystkie rodzime gatunki róż (Rosa) i większość krajowych gatunków wierzb (Salix). Najcenniejszą jest jednak  największa w Europie kolekcja jeżyn (Rubus), która w roku 2007 uzyskała status Kolekcji Narodowej. Liczy ona obecnie ok. 100 rodzimych gatunków i lokalnych biotypów  jeżyn i jest stale rozbudowywana.
Obok naszych rodzimych gatunków uprawiane są tu rośliny drzewiaste pochodzące z różnych stron świata, głównie z Ameryki Północnej, Azji i południowej Europy. Do osobliwości należy kilka taksonów pochodzących z Ameryki Południowej. Niektóre z nich znalazły zastosowanie w naszym leśnictwie, a inne  spotkać można w parkach wiejskich oraz w różnego rodzaju zadrzewieniach. Część z nich to taksony rzadkie, ginące lub mało znane.
Dobór uprawianych tu roślin nie jest przypadkowy, lecz wynika z potrzeb związanych z kształceniem słuchaczy w zakresie drzewoznawstwa na przyrodniczych kierunkach studiów Uniwersytetu Przyrodniczego. Ogółem w Ogrodzie Dendrologicznym zgromadzono około 900 gatunków i odmian drzew, krzewów i krzewinek.

Historia

Dzieje Ogrodu Dendrologicznego są ściśle związane z historią akademickich studiów leśnych w Poznaniu. Celem przyświecającym powstaniu Ogrodu było stworzenie „żywego laboratorium” dla studentów kształcących się w zakresie drzewoznawstwa. Twórcą pierwszej kolekcji założonej w 1922 roku był profesor Rudolf Boettner. Kolekcja ta liczyła 190 gatunków i zajmowała powierzchnię 0,86 ha. Już w 1923 roku postanowiono powiększyć teren Ogrodu o obszar dawnego parku dworskiego i rejony przyległe. Plan podziału przestrzennego został opracowany przez Władysława Marcińca – dyrektora Ogrodów Miejskich Poznania. Funkcję kuratora objął znany botanik i wielki miłośnik ojczystej przyrody profesor Konstanty Stecki, pierwszy kierownik Katedry Botaniki Leśnej. Dzięki Jego wysiłkom już w 1927 roku zbiór uprawianych drzew i krzewów wzbogacono do 452 gatunków i odmian, a do 1939 roku liczba ta została prawie podwojona. Były wśród nich wszystkie najważniejsze gatunki polskie oraz wiele interesujących i rzadkich w uprawie gatunków obcego pochodzenia. Przerwa w działalności Ogrodu spowodowana była wybuchem wojny, w czasie której uległ on niemal całkowitej dewastacji.
Ponownym urządzaniem Ogrodu zajął się w połowie lat sześćdziesiątych docent Stanisław Kościelny, który na powierzchni 4,3 ha odtworzył i wzbogacił niektóre kolekcje przedwojenne oraz wprowadził wiele nowych gatunków, głównie z grupy roślin nagozalążkowych. Po Jego przejściu na emeryturę w 1970 roku, przez  następne lata funkcję opiekuna Ogrodu sprawowali kolejni kierownicy Katedry Botaniki Leśnej.
Nowy etap w działalności Ogrodu rozpoczął się w 1992 roku, kiedy ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej dr inż. Władysław Danielewicz postanowił nadać mu charakter nowoczesnej placówki gromadzącej w uprawie drzewa i krzewy na potrzeby naukowe i dydaktyczne, zgodnie z wymaganiami stawianymi tego typu obiektom w kraju i za granicą. W 1993 roku wprowadził On Ogród do Rady Ogrodów Botanicznych przy Komitecie Botaniki PAN.
W roku 1996 roku Ogród Dendrologiczny stał się wydzieloną jednostką o charakterze dydaktycznym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie kierownikiem Ogrodu jest dr inż. Tomasz Maliński, adiunkt w Katedrze Botaniki Leśnej. Od roku 2006 Ogród działa na mocy zezwolenia Ministra Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku.
W latach 2010-2013 na mocy decyzji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Ogród Dendrologiczny został znacznie powiększony o północno-zachodni fragment Lasu Golęcińskiego i obecnie powierzchnia Ogrodu wynosi ok. 20 ha.

Ciekawostki

Nie dodano

Źródła zdjęć i informacji, ciekawe linki:

Ogród dendrologiczny

Ogród zgłosił:

Andrzej Nowiński ‚Zieleń we wnętrzach’

Wydarzenia

Aktualności

Źródła zdjęć - pod każdym zdjęciem w powiększeniu. Źródła i autorzy opisów oraz dodatkowe licencje dla treści - przejdź do zakładki "Więcej Informacji" (powyżej).

ZNASZ MIEJSCE, KTÓREGO NIE MAMY?

ZGŁOŚ JE DO NAS

PODOBA CI SIĘ TEN PROJEKT?

POMÓŻ MAPIE FINANSOWO

CHCESZ GO WSPÓŁTWORZYĆ?

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

NAPISZ RECENZJĘ: