title

Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy

 

Ogród specjalistyczny, gromadzący określone kolekcje roślinne: traw, roślin użytkowych, energetycznych oraz gatunków dla celów rekultywacji terenów poprzemysłowych

Ocena odwiedzających:

Dodaj swoją recenzję u dołu strony!

Nikt jeszcze nie ocenił

Adres: Bydgoszcz;

Województwo: kujawsko-pomorskie

Współrzędne GPS: 53.174240N, W

Telefony: (0 52) 381 31 93

DLACZEGO WARTO ODWIEDZIĆ?

Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy jest miejscem uprawy roślin z różnych stref klimatycznych oraz roślin określonego rodzaju (kolekcje specjalistyczne), a także związanej z tym działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-wychowawczej, popularyzatorskiej i rekreacyjnej. Kolekcje roślinne, znajdujące się na terenie Ogrodu związane są ściśle z działalnością naukowo – badawczą, koordynowaną merytorycznie przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR w Radzikowie k. Warszawy. Tematyka badawcza poświęcona jest głównie prowadzonemu od 1971 roku gromadzeniu i ocenie zasobów genowych traw. W zakresie ochrony zasobów traw Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy bierze udział w pracach European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR), koordynowanych przez Bioversity International (poprzednio International Plant Genetic Resources Institute – IPGRI) w Rzymie. Od 1994 roku prace związane z zachowaniem różnorodności biologicznej poszerzono o gatunki roślin dwuliściennych, posiadających wartości użytkowe oraz o rośliny mające zastosowanie na terenach zdegradowanych i ugorowanych (tzw. kolekcja rekultywacyjna).

 

Godziny otwarcia:

Ogród otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Ceny biletów:

W sieci:

www

WYBRANE ZDJĘCIA

ihar 1

ihar 2

ihar 3

ihar 4

Plany

Nie dodano

Zdjęcia

Filmy

Nie dodano

Rośliny

Kolekcja traw
Obejmuje łącznie ok. 650 gatunków i odmian z rodziny Poaceae podzielonych na następujące grupy: a) trawy użytkowe (pastewne, gazonowe, zbożowe, energetyczne), b) trawy ozdobne (rabatowe, parkowe, bukietowe), c) gatunki dzikorosnące, krajowe i zagraniczne (w tym chronione). Na terenie ogrodu można również obejrzeć doświadczenia, w których prezentowane są najlepsze krajowe i zagraniczne odmiany traw pastewnych i gazonowych. W paździeniku 2007 r. kolekcja uzyskała tytuł „Narodowej kolekcji traw i turzyc”.

Kolekcja roślin energetycznych
Obejmuje popularne gatunki uprawiane na cele energetyczne – wierzba (Salix), ślazowiec pensylwański (Sida hermafrodyta), wieloletnie trawy, np.: miskant olbrzymi (Miscanthus giganteus), miskant cukrowy (M. sacchariflorus), palczatka Gerarda (Andropogon gerardi), proso rózgowate (Panicum virgatum) oraz gatunki, które w przyszłości mogą być stosowane na plantacjach energetycznych, np. – sylfia (Silphium perfoliatum), topinambur (Helianthus tuberosus), spartina preriowa (Spartina pectinata). W 2004 r. dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy została pobudowana kotłownia na biomasę, która pozwala prowadzić badania nad parametrami jakościowymi biomasy jako surowca energetycznego, w zależności od gatunku rośliny.

Kolekcja gatunków użytkowych
Jest to najbogatsza kolekcja Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy i obejmuje łącznie ponad 2700 taksonów drzew, bylin i gatunków jednorocznych, w tym:

  • 2450 gatunków ozdobnych
  • 370 gatunków roślin leczniczych
  • 284 gatunków miododajnych
  • 56 gatunków przyprawowych
  • 82 gatunków barwierskich
  • 18 gatunków włóknodajnych
  • 121 gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem (z Czerwonej Księgi)

W szklarniach zgromadzono ok. 800 gatunków z cieplejszych rejonów świata.

Kolekcja roślin do rekultywacji
Stworzenie tej kolekcji roślin związane jest z realizacją tematyki badawczej dotyczącej oceny przydatności różnych gatunków roślin do biologicznej rekultywacji terenów zdewastowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną. Rozwój zgromadzonych roślin oceniany jest na podstawie doświadczeń prowadzonych na terenach zdegradowanych, m. in.: w otoczeniu Zakładów Azotowych w Puławach, na zwałowisku odpadów po kopalnictwie węgla kamiennego w Bieruniu k. Tych, na terenach posiarkowych w Jeziórku k. Tarnobrzega, na hałdzie popiołów z EC w Białymstoku. Kolekcja, tworzona od 1992 r., obejmuje obecnie ponad 100 gatunków drzew, krzewów oraz bylin.

Historia

Ogród został założony przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR), obecny w Bydgoszczy od 1951 roku. Dla potrzeb Instytutu przejęto wówczas pochodzący z dwudziestolecia międzywojennego Miejski Ogród Botaniczny, przy placu Weyssenhoffa. Do 1970 roku podlegał on Zakładowi Biologii i Fizjologii Rozwoju Roślin IHAR w Radzikowie k. Warszawy, natomiast od 1971 r. działał w ramach Zakładu Centralnej Kolekcji Roślin. W ogrodzie prowadzono działalność naukową, m.in. w latach 1956-1973 prowadzono kolekcję kultur grzybów, na potrzeby instytucji naukowych, szkolnictwa, przemysłu oraz odbiorców indywidualnych. Od 1971 r. specjalnością placówki stało się gromadzenie odmian traw.
W połowie lat 70. XX w. w związku z budową Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w północnej części miasta, zaplanowano przeniesienie ogrodu na ulicę Jeździecką 5 w sąsiedztwo projektowanego nowego Miejskiego Ogrodu Botanicznego. Na przejętej od LPKiW parceli o powierzchni 5,5 ha pobudowano niezbędne obiekty kubaturowe i zaplecze techniczno-gospodarcze. Oddanie nowej placówki do użytku nastąpiło w czerwcu 1977 roku. Przeniesiono tu ponad 500 gatunków roślin ze starego ogrodu przy ul. Niemcewicza oraz kolekcję ekotypów traw z Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Kończewicach koło Chełmży. Od 1992 r. prowadzono badania nad roślinami przydatnymi w rekultywacjach, a w 2004 r. wybudowano kotłownię na biomasę, służącą do badań nad roślinami energetycznymi. Od 1973 r. Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy należy do Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN (od 2010 r. – Rada Ogrodów Botanicznych w Polsce), a od 2005 r. jest członkiem międzynarodowego zrzeszenia Ogrodów Botanicznych (Botanic Gardens Conservation International) w Richmond.

Ciekawostki

Nie dodano

Źródła zdjęć i informacji, ciekawe linki:

Wikipedia

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Ogród zgłosił:

Andrzej Nowiński ‚Zieleń we wnętrzach’

Wydarzenia

Nie dodano

Źródła zdjęć - pod każdym zdjęciem w powiększeniu. Źródła i autorzy opisów oraz dodatkowe licencje dla treści - przejdź do zakładki "Więcej Informacji" (powyżej).

ZNASZ MIEJSCE, KTÓREGO NIE MAMY?

ZGŁOŚ JE DO NAS

PODOBA CI SIĘ TEN PROJEKT?

POMÓŻ MAPIE FINANSOWO

CHCESZ GO WSPÓŁTWORZYĆ?

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

NAPISZ RECENZJĘ: